Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Sir Joseph s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Cílem tohoto textu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje a z jakých zdrojů shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde lze získat informace o osobních údajích, které zpracováváme. Dokument může být průběžně měněn a doplňován.

Jak zpracováváme osobní údaje a komu je můžeme poskytnout?

Osobní údaje zpracováváme elektronicky v našem zákaznickém systému, případně i v tištěné podobě (písemné smlouvy). Osobní údaje jsou vždy zabezpečeny a mají k nim přístup pouze naši pověření zaměstnanci. Pokud je k plnění smlouvy nebo objednávky nutné využít dodavatele, předáváme jim údaje pouze v nezbytném rozsahu pro tento účel a v zabezpečené podobě. Jedná se o dopravní společnosti a vedení účetnictví. Vaše údaje nikdy neprodáváme ani nepronajímáme žádným cizím subjektům.

Seznam našich partnerů (dodavatelů služeb)

– Dopravní společnost PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798)
– Účetní služby Ing Hana Slavíková (IČ: 428 956 77)

Údaje zpracováváme z důvodů, které nám ukládají právní předpisy ČR (např. zákon o účetnictví, zákon o elektronických komunikacích), z důvodu plnění uzavřených smluv nebo objednávek zákazníků, resp. z důvodu našeho oprávněného zájmu včetně možnosti informování o změnách a novinkách v našich službách a produktech.

Údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností zpracováváme po dobu vyžadovanou příslušným předpisem, údaje nezbytné pro plnění smluv zpracováváme během trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení, ostatní údaje evidujeme maximálně 5 let od předmětné skutečnosti/kontaktu.

Jaké údaje zpracováváme?

V rámci zpracování osobních údajů je třeba rozlišit, v jakém jste s námi vztahu:

1. Jste-li naším klientem

Jde především údaje obsažené ve smlouvě, tedy jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, nebo název firmy, IČ, DIČ, sídlo a fakturační údaje a další údaje které jsme povinni zpracovávat podle obecně platných právních předpisů. Vedeme i evidenci kontaktních osob u každého zákazníka – abychom si byli jisti, s kým jsme komunikovali. Vaše kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu uchováváme pro možnost elektronické komunikace pro fakturaci i další korespondenci a abychom Vás mohli informovat o změnách či novinkách v našich produktech a službách. Zasílání informačních emailů můžete kdykoli odmítnout. Z důvodu plnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu uchováváme veškerou komunikaci s Vámi (emaily, sms, písemné objednávky zboží či služeb). Jedná se např. o upomínky o zaplacení, komunikaci ohledně reklamací, objednávky služeb apod.

2. Kontaktujete-li nás emailem nebo prostřednictvím webového formuláře (dotazy, objednávky)

Vaše údaje, které jste nám v elektronické korespondenci poskytli, zpracováváme elektronicky v našem zákaznickém systému – jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa a další podrobnosti k Vašemu dotazu/poptávce. Pokud se naším klientem následně nestanete, Vaše údaje přesto zpracováváme, a to z důvodu, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s výhodnější nabídkou.

3. Jste naším obchodním partnerem (pronajímatel, nájemce, dodavatel atd.)

Vaše údaje zpracováváme pouze z důvodů plnění našich zákonných povinností a plnění naší smlouvy, resp. našeho oprávněného zájmu v souvislosti s plněním této smlouvy. Vaše data nepoužíváme k žádným jiným účelům.

4. Jste uchazečem o zaměstnání

Jste-li uchazečem o zaměstnání v naší společnosti, poskytl jste nám svá data v rámci životopisu a ke spolupráci nedojde, uchováme Vaše data ve formě životopisu společně s Vaším tel. číslem a emailovou adresou (elektronicky nebo písemně podle toho, jak jste nám je poskytl), pouze pro případ další nabídky zaměstnání v budoucnu.

5. Návštěva našich webových stránek – Cookies

Na našich webových stránkách jsou používány cookies. Jde o malé soubory, které Váš prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém přístroji. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete řídit používání cookies (např. zakázat používání cookies nebo smazat cookies). Díky cookies jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Zásady zacházení s Cookies se s účinností GDPR nijak nemění, cookies neobsahují vaše osobní důvěrná data jako jméno, adresu apod.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu info@sirjoseph.cz nebo na naši zákaznickou linku.

Sir Joseph s.r.o.
25.5.2018